ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1o Συνέδριο Infomoblity World - Travel & Tourism

Ημερομηνία:  14/12/2016
Τοποθεσία:  Ξενοδοχείο Novotel Athens

info_mobility_world_logo_04

Το Greek ICT Forum, ο θεσμικά αναγνωρισμένος συνεδριακός στους τομείς της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Υποδομών  Επικοινωνιών, διοργανώνει το 1ο ετήσιο Συνέδριο INFOMOBILITY WORLD την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Novotel Athens (Μιχαήλ Βόδα 4-6, Αθήνα) με βασικό θεματικό άξονα:

«GREEK TOURISM SERVICES MUST BE MOBILE!»

Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στην ανάγκη ανάδειξης των σημαντικών μεταβολών που επέρχονται, εξ αιτίας της εκτεταμένης αξιοποίησης των Ψηφιακών Τεχνολογιών και των υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από τις αρχές του «infomobility», σε σημαντικούς κλάδους της Οικονομίας οι οποίοι και μεταβάλλονται ριζικά.

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στην ελληνική πραγματικότητα είδαμε την άμεση μετάβαση στην ψηφιακή πραγματικότητα του κλασικού επιχειρείν, του συμβατικού εμπορίου και του marketing, των συναλλαγών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, της κατάρτισης, της υγείας, των δικτύων διανομής, μέχρι τις Τράπεζες, τις πληρωμές και τις προσωπικές επαφές.

Έχοντας αξιολογήσει ότι οι αρχές του «Ιnfomobility», της νέας περιοχής τεχνολογιών και ψηφιακών υπηρεσιών των ΤΠΕ/ICT, δημιουργούν :

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα που δίνουν την δύναμη για ανάπτυξη στις επιχειρήσεις αλλά και την δύναμη στον καταναλωτή στον για καινούργιες εμπειρίες, αλλά και στον επαγγελματία νέες δυνατότητες εξέλιξης
*  Καθοριστικές αλλαγές στις κλασικές επιχειρηματικές και εργασιακές σχέσεις δημιουργώντας πρωτόγνωρες δυνατότητες στην καθημερινή επικοινωνία, αποδοτικότερη αξιοποίηση χρόνου, νέες δυνατότητες εργασίας, και πολλές νέες δυνατότητες.
*   Υποδομές και νέες Τεχνολογίες ICT που ανοίγουν νέους ορίζοντες στα κοινωνικά δίκτυα, στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες που βασίζονται σε ψηφιακές υποδομές, στα «εργαλεία» δουλειάς και διαχείρισης και σε σειρά οικονομικών και κοινωνικών τομέων. . .

Το 1ο ετήσιο Συνέδριο INFOMOBILITY WORLD αποσκοπεί να πληροφορήσει και να ενημερώσει όλου τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αξιοποιούν τις Ψηφιακές Τεχνολογίες. Το Συνέδριο θα διοργανωθεί σε κύριες και παράλληλες συνεδριάσεις με ταυτόχρονη λειτουργία WorkShops, στα οποία θα αναπτυχθούν σε έκταση ειδικές ενότητες και θέματα που έχουν άμεση σχέση με νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα του Infomobility.

Στις εργασίες του θα συμμετάσχουν στελέχη, τεχνοκράτες, επαγγελματίες από τομείς και εταιρίες: Καταναλωτικών Αγαθών, Λιανικού και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Μεταφορών και Logistics, Τραπεζών και ΧρηματοΟικονομικών Υπηρεσιών, , Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Διαφήμισης, στελέχη τμημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Το Συνέδριο θα αναπτύξει και παρουσιάσει τις εξής θεματικές ενότητες:

Εισαγωγή στον τομέα Ιnfomobility Business World 

«Mobilizing Everything»: Όλος ο Τουρισμός στον μονόδρομο της απόλυτης ψηφιοποίησης με Ψηφιακές Υπηρεσίες κάθε ώρα, κάθε μέρα για όλο τον χρόνο

Από την στιγμή που η τάση  «Mobilizing Everything» στον Τουρισμό υποχρεώνει τους πάντες στην ευρύτατη χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών και στην χρήση φορητών τερματικών, ανοίγονται νέοι ορίζοντες στις Τουριστικές Επιχειρήσεις που «χτίζονται» πάνω στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες βασισμένες στα κοινωνικά δίκτυα, στο ψηφιακό marketing, στις ηλεκτρονικές πληρωμές και σε προϊόντα και υπηρεσίες που αξιοποιούν την απόλυτη ψηφιοποίηση τους.

Infomobility Travel and Tourism 

1) Η «άϋλη» και ψηφιακή Βιομηχανία Τουρισμού και Ταξιδιών: Προκλήσεις, μέλλον και προοπτικές
Η Τουριστική Βιομηχανία συνειδητοποιεί ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες κατήργησαν «εν μία νυκτί» δομές και πρακτικές δεκαετιών. Στην ενότητα αυτή πρωταγωνιστές της ψηφιακής τουριστικής βιομηχανίας παρουσιάζουν εφαρμογές και ψηφιακές λύσεις που έχουν αλλάξει την κλασική μορφή των τουριστικών δομών και υπηρεσιών.

2) Από τις παραδοσιακές λύσεις στις διαδικτυακές εφαρμογές
Στις ξενοδοχειακές μονάδες και στα τουριστικά πρακτορεία συνυπάρχουν κλασικές και infomobility εφαρμογές, ενώ «έκρηξη» καταγράφεται στις χρήση νέων εργαλείων marketing, κρατήσεων και πληρωμών. Η τάση που φαίνεται ότι επικρατεί είναι ότι τα πάντα πρέπει να επικοινωνούν και να συλειτουργούν σε πλατφόρμες που διασφαλίζουν τις ψηφιακές επενδύσεις της Τουριστικής Βιομηχανίας.

3) Αντίκτυπος και Επιδράσεις από την διείσδυση των ΤΠΕ/ICΤ στην Τουριστική Βιομηχανία. Συζήτηση  Στρογγυλής Τράπεζας 
Πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, επιχειρηματικές προσωπικότητες και τεχνοκράτες από τους τομείς του Τουρισμού και των Ψηφιακών Εφαρμογών συζητούν για την αξιοποίηση του Infomobility προς όφελος της Ελληνικής Τουριστικής Βιομηχανίας, καθώς οι παγκόσμιες τάσεις στο κλάδου του Τουρισμού επιβάλλουν την πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από το σύνολο της Ελληνικού Τουριστικού Κόσμου.

Όπως απορρέει από τη 18ετή εμπειρία  του Greek ICT Forum, η ανταπόκριση και η συμμετοχή Συνέδρων αφορά κυρίως σε ανώτερο στελεχιακό δυναμικό και στους έχοντες την ευθύνη υλοποίησης των τεχνολογικών λύσεων σε εταιρείες και οργανισμούς.

Το κοινό του 1ου Infomobility World θα επιδιωχθεί με ειδικής ψηφιακή καμπάνια από στελέχη, τεχνοκράτες, επαγγελματίες από τομείς και εταιρίες: Καταναλωτικών Αγαθών, Λιανικού και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διαφήμισης, Marketing, Τραπεζών, Μεταφορών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Έχοντας την δεκαοκταετή εμπειρία της διοργάνωσης του Greek ICT Forum η κατανομή των κατηγοριών και επαγγελμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδικής ψηφιακής καμπάνιας, θα επιδιωχθεί να είναι:

  • 60% ICT Managers και Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς και Οργανισμούς.
  • 15% Στελέχη εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
  • 10% Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Διοίκησης και Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα.
  • 10% Επισκέπτες από διάφορους επαγγελματικούς τομείς
  • 5% Επιστημονικό Προσωπικό ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Ιδιώτες

 Έχουν προσκληθεί στελέχη, τεχνοκράτες, επαγγελματίες από τομείς και εταιρίες: Καταναλωτικών Αγαθών, Λιανικού και Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Διαφήμισης και Marketing, Επιχειρηματικής Επικοινωνίας, Μεταφορών, Τραπεζών, εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι Σύνεδροι θα συζητήσουν για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις των νέων ψηφιακών υπηρεσιών κάτω από το πρίσμα του «Mobilizing Everything».

Για να δηλώσετε την συμμετοχή σας πατήστε εδώ

Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Κανένα σχόλιο. Σχολιάστε πρώτος/-η