ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Στυλιανός Ράλλης νέος Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

 

O οικονομολόγος κ. Στυλιανός Ράλλης αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα νέου Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Η σχετική απόφαση για το διορισμό του κ. Ράλλη, η οποία φέρει τις υπογραφές του Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκου Παππά, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 22 Αυγούστου.

O κ. Ράλλης αναλαμβάνει τα νέα του καθήκοντα, αντικαθιστώντας τον μέχρι πρότινος Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Γιάννη Ταφύλλη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση στις 9 Αυγούστου, με την παραίτησή του να γίνεται δεκτή. Όπως μάλιστα αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, η δήλωση παραίτησης του κ. Ταφύλλη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, που υποβλήθηκε στις 9 Αυγούστου, έγινε αποδεκτή από την 16η Αυγούστου. 

Ο Στέλιος Ράλλης είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. ‘Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, πρόκειται για "έμπειρο στέλεχος στο χώρο της δημόσιας διοίκησης επί σειρά ετών. Από το 2015 και μέχρι το διορισμό του, κατείχε τη θέση του Ειδικού Συμβούλου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, που επίσης υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα αναγράφονται, επίσης, στο εν λόγω ΦΕΚ, ο κ. Στυλιανός Ράλλης ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με βαθμό πρώτο της κατηγορίας ειδικών θέσεων και τετραετή θητεία ως υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α' της ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

Ψηφιακή στρατηγική

Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής υπό τον κ. Γιάννη Ταφύλλη είχε παρουσιάσει τους τομείς παρέμβασης και τις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής της χώρας, καθώς και το νέο πλαίσιο παραγωγής έργων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δημόσιο Τομέα.

Στις προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής, καθώς και στους τομείς παρέμβασης, περιλαμβάνονται: η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και γενικά, της διασυνδεσιμότητας, η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της οικονομίας, η ανάπτυξη του κλάδου ΤΠΕ, αυτού καθαυτού, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου, η διάχυση των ΤΠΕ στο κοινωνικό σύνολο και άρση των αποκλεισμών και η ενίσχυση της ασφάλειας και εμπιστοσύνης σε δίκτυα και υπηρεσίες. 

Μεταξύ των άλλων, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία έχει τον ρόλο του κεντρικού οργάνου για τον ενιαίο σχεδιασμό, έγκριση, προτεραιοποίηση και παρακολούθηση των έργων και δράσεων ΤΠΕ του Δημοσίου, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση έργων και δράσεων ΤΠΕ στο Δημόσιο.

Μάλιστα, η Γενική Γραμματεία έχει δεσμευτεί για έναν ενιαίο σχεδιασμό, ο οποίος θα γίνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η αποφυγή επικαλύψεων και επαναλήψεων, ο διαμοιρασμός και η επαναχρησιμοποίηση λύσεων, η αντικειμενική κοστολόγηση των σχετικών προτάσεων και ο έλεγχος των δαπανών, η διαλειτουργικότητα των τελικών συστημάτων σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας, η σύνδεση των ΤΠΕ με δράσεις απλούστευσης διαδικασιών και μεταρρύθμισης, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών πόρων του Δημοσίου.

 ΣΕΠΕ
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Κανένα σχόλιο. Σχολιάστε πρώτος/-η