Δελτία Τύπου

ΣΦΗΜΜΥ 10-Call for papers

Φωτογραφία του χρήστη Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Σφημμυ.

Για την μέγιστη ροή ρεύματος επιτυχίας του ΣΦΗΜΜΥ χρειαζόμαστε την μεγαλύτερη ένταση που έχετε να δώσετε μέσα από τα πρωτότυπα και άκρως επιστημονικά άρθρα που περιμένουμε να καταθέσετε. Όσο για την αγωγιμότητα μην ανησυχείτε, με 60 άτομα οργανωτικής επιτροπής και 4 υπεύθυνους καθηγητές θα την παρέχουμε εμείς. 
 
Η υποβολή των papers συνεχίζεται μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.
 
Τα papers θα πρέπει: 
- Να είναι γραμμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά (ενθαρρύνεται λόγω διεθνοποίησης) και μέχρι 6 σελίδες (δίστηλα) Α4 
- Να ακολουθούν εξ' ολοκλήρου το πρότυπο της IEEE για Word ή LaTeX 
- Να διαθέτουν τρεις με επτά λέξεις κλειδιά (keywords) 
- Να περιέχουν πρωτότυπο περιεχόμενο 
- Να υποβάλλονται σε μορφή .pdf 
 
Η θεματολογία περιλαμβάνει όσα θέματα άπτονται του αντικειμένου του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε http://sfhmmy.gr/files/Call%20for%20Papers%20GR.pdf.
Μέσος όρος (0 Ψήφοι)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


Κανένα σχόλιο. Σχολιάστε πρώτος/-η