ΣΜΗΥΠΒΕ

Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας
 
Πρόεδρος: Νίκου Νίκος
Αντιπρόεδρος: Κερκίρη Τάνια
Γενική Γραμματέας: Δασκόπουλος Δημήτρης
Γραμματέας: Ιγνατιάδης Θεόφιλος
Ταμίας: Δούνιας Νίκος
Μέλη: Κοτίνη Ισαβέλλα, Μαραντίδης Ισαάκ
 
Σχετικό link: http://www.smhypbe.gr

Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας

Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος
 
Προσωρινό Δ.Σ.:
 
Κοψιδάς Σπύρος (Πρόεδρος) - spyros@uth.gr 
Συρίβελης Δημήτριος (Γενικός Γραμματέας) - jsyr@uth.gr 
Κόραβος Φίλιππος (Ταμίας) - filippos@uth.gr 
Φράγκος Γεράσιμος (Μέλος) - fmakis@uth.gr 
Χριστοδούλου Φωτεινή (Μέλος) - fchristo@uth.gr 
 
Στους βασικούς και μόνιμους στόχους του Παραρτήματος περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 
 
- η συνεχής συνεργασία με τους δημόσιους και κρατικούς φορείς, όπως Δήμοι, Νομαρχίες, Πανεπιστήμια,  κ.λ.π. σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος 
- η συνεργασία με άλλους συλλογικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς για τον κοινό  προγραμματισμό ενεργειών και την προώθηση κοινών στόχων 
- η υποστήριξη και προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Συλλόγου που ζουν και    εργάζονται στην γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας 
- η παρέμβαση σε θέματα σχετικά με Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών η άμεση ενημέρωση των    μελών του σε θέματα επαγγελματικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος 
 
Έδρα του τμήματος είναι ο Βόλος.

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας

Παράρτημα Πάτρας
 
Την Τρίτη 23-11-2004, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20-11-2004, το νέο Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, τμήμα Δυτικής Ελλάδας (ΠΣΔΜΗΥΠ-ΔΕ) συγκροτήθηκε σε σώμα και εκλέχθηκε το Προεδρείο ως εξής :
 
Διακοδημητρίου Δημήτριος - Πρόεδρος (2610 240840, 6932747755) 
Χριστακούδης Χρήστος - Αντιπρόεδρος (2610 520097, 6973057722)
Μωυσίδης Δημήτριος - Γενικός Γραμματέας (2610 465109, 6936959623)
Πουλαστίδης Φίλιππος - Ταμίας (6977259510)
Οικονόμου Ιωάννης - μέλος Δ.Σ. (2610 335514)
Βογιατζάκη Ελένη - μέλος Δ.Σ. (2610 452820)
Ηλίας Αριστείδης - μέλος Δ.Σ. (6944580484)
 
 
Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι διαθέσιμα για την παροχή πληροφοριών για επαγγελματικά και άλλα θέματα προς όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του τμήματος. 
 
Για συνεχή ενημέρωση, μπορείτε να εγγραφείτε στην λίστα αποφοίτων του τμήματος http://alumni.ceid.upatras.gr/