Σκοπός

H φιλοσοφία μας, για το χώρο της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, καθορίζεται από τις εξής αρχές : 

 

 1. Ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα 

 2. Κατοχύρωση επαγγέλματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής. 

 3. Εργασιακά δικαιώματα και αξιοκρατία στην αγορά εργασίας της πληροφορικής. 

 4. Ανταλλαγή εμπειριών με διεθνείς φορείς 

 5. Διάλογος και προτάσεις για καινοτόμες δράσεις στο χώρο των ΤΠΕ 

 6. Επικοινωνία, επαφή και δράση των μελών της Ένωσης

 

Συνέπεια των παραπάνω αρχών αποτελούν οι ακόλουθοι στόχοι :

 

 • Θεσμοθέτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων και νομοθετικού πλαισίου για μελέτες και έργα Πληροφορικής. 

 • Εκπροσώπηση των Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής σε θεσμικούς φορείς, όργανα της ελληνικής πολιτείας και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στα θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, από τους επιστήμονες των αντίστοιχων ειδικοτήτων. 

 • Αναβάθμιση του ρόλου του Μηχανικού Η/Υ στο δημόσιο τομέα και της εκπαίδευσης ειδικότερα. 

 • Διεκδίκηση μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων του κλάδου. 

 • Επαφή με άλλες ενώσεις, δραστηριοποίηση των μελών, εκδηλώσεις ενημέρωσης, έκδοση εντύπου, ηλεκτρονική πληροφόρηση.

 

Για την προώθηση των στόχων της, η ΕΜηΠΕΕ οργανώνει εκδηλώσεις, ημερίδες, διαλέξεις με θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς Πληροφορικής και πραγματοποιεί συναντήσεις και παρεμβάσεις σε όλους τους φορείς που σχετίζονται με τις ΤΠΕ.