ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΣΤΙΕΤ – Αναπτυξαική Σύμπραξη

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

Corallia Clusters Initiative

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας - ΕΔΕΤ AΕ

ΕΛ/ΛΑΚ 

ΕΠ "Ψηφιακή Σύγκλιση"

ΙΕΚΕΜ/ΤΕΕ

Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ

Π.Ε.ΚΑ.Π.-Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής

ΣΜΗΥΠΒΕ- Σύλλογος Μηχανικών Ηλεκτρ. Υπολογιστών και Πληροφορικής Βόρειας Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα νομού Δωδεκανήσου

ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης

ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου

ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Νομού Ευβοίας

ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας

ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα νομού Αιτωλοακαρνανίας