ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φιλελλήνων 7, 105 57, Αθήνα
Τηλ.:210-3315230, fax: 210-3315230
Email: secretariat@computer-engineers.gr, info@computer-engineers.gr