Δελτία Τύπου

Επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας στο Μητρώο Ενεργών Μελών της ΕΜηΠΕΕ

Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) είναι ο επιστημονικός συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τους μηχανικούς ΤΠΕ στη χώρα.

Αποστολή μας είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη των ΤΠΕ στην Ελλάδα, η προαγωγή της αριστείας, η κατοχύρωση του επαγγέλματος Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής καθώς και ο διάλογος και προτάσεις για καινοτόμες δράσεις στο χώρο των ΤΠΕ, ώστε αυτές να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα.

Η Ένωση ως αναγνωρισμένος σύλλογος από το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδας (ΤΕΕ), αποτελεί το σύμβουλο του Δημοσίου σε θέματα ΤΠΕ. Έτσι συχνά καλείται για να συγκροτήσει ή να συμμετάσχει σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για το σχεδιασμό, την επιτάχυνση και την καλύτερη διαχείριση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Αξόνων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ. Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα απευθύνονται στην Ένωση για να αναζητήσουν εμπειρογνώμονες. Τέλος λόγω και της συχνής συμμετοχής της σε Ευρωπαϊκά προγράμματα στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, έχει ανάγκη από επιστήμονες-μηχανικούς για τη συγκρότηση Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος (Special Interest Groups) για την ανάλυση απαιτήσεων, τη σύνθεση προδιαγραφών και την αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Για τη βέλτιστη κάλυψη των παραπάνω αναγκών, η Ένωση έχει αναπτύξει το Μητρώο Ενεργών Μελών (ΜΕΜ).

Σήμερα η Ένωση σας καλεί να επικαιροποιήσετε τα, ήδη διαθέσιμα στο Μητρώο, στοιχεία σας (βιογραφικό, δεξιότητες, δευτερεύουσες ειδικότητες, στοιχεία επικοινωνίας). Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται σε χρόνο λιγότερο των 5 λεπτών. Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες. Για την έναρξη της διαδικασίας μεταβείτε εδώ

Σημειώνεται πως η υποβολή των στοιχείων αυτών δεν συνεπάγεται το οποιοδήποτε κόστος ή συνδρομή από πλευράς των μελών.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία της Ένωσης στο email: info@computer-engineers.gr

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της ΕΜηΠΕΕ

Δρ. Δημήτρης Δρακούλης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός

Υπολογιστών      

Support_document.docx (842657 B)
Μέσος όρος (2 Ψήφοι)
The average rating is 4.5 stars out of 5.


Κανένα σχόλιο. Σχολιάστε πρώτος/-η