Συνοπτικά

Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) είναι ο επιστημονικός συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί τους μηχανικούς Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στην Ελλάδα.
 
Ιδρύθηκε αρχικά το 1987, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (ΠΣΔΜΗΥΠ), ως ο σύλλογος αποφοίτων του πρώτου τμήματος Πληροφορικής στην Ελλάδα, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
 
Σταδιακά μετεξελίσσεται σε φορέα έκφρασης του συνόλου των Μηχανικών Πληροφορικής και μετονομάζεται το 2006 σε Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας. 
 
Βασικός σκοπός της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, είναι η έγκυρη εκπροσώπηση των Μηχανικών Πληροφορικής σε επιστημονικό, επαγγελματικό και πολιτικό επίπεδο με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των Μηχανικών Πληροφορικής και την προαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ελλάδα.