ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΟΠΥΥ: Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάπτυξη στρατηγικής ΤΠΕ και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης

  Ο ΕΟΠΥΥ προκήρυξε διαγωνισμό με ανοιχτές διαδικασίες και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Έργου «Υπηρεσίες Μελέτης Στρατηγικής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τεχνικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 426.532 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) σε χρονικό διάστηµα 12 µηνών (αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία υπογραφής της...

Πρόσκληση συμμετοχής στην θερμοκοιτίδα Invent ICT

  Στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα μας, η ανάγκη ποιοτικού εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, σε μια σύγχρονη οικονομία της γνώσης, απαιτεί την αξιοποίηση όλων των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που διαθέτουμε ή μπορούμε να δημιουργήσουμε μεσοπρόθεσμα.   Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστούν βασικό εργαλείο για αυτόν τον μετασχηματισμό,καθώς...

Κάλεσμα για το startup pitch του ΣΦΗΜΜΥ 10

Startup… Spin off… Νεανική επιχειρηματικότητα... Λέξεις που έχουν εισέλθει για τα καλά στην καθημερινότητα μας. Φυσικά, δεν θα μπορούσαν να λείπουν από το ΣΦΗΜΜΥ, το μεγαλύτερο συνέδριο στην Ελλάδα, από φοιτητές για φοιτητές. Η τρίτη μέρα του συνεδρίου είναι αφιερωμένη στη σύνδεση των νέων με την αγορά εργασίας. Κατά την διάρκεια της μέρας θα στηθούν διάφορα δρώμενα ώστε να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες των φοιτητών. Ένα εξ' αυτών είναι το startup pitch, δηλαδή ένας...

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών- Θέση Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος « EPOS Implementation Phase - "EPOS IP"» της Δράσης HORIZON 20/20, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:   Περιγραφή θέσης: Μια (1) θέση Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάτοχο...

Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΤΠΕ

Πρόσκληση στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών προκειμένου να ολοκληρώσει την στελέχωσή της προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων από Φορείς του Δημόσιου & Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα με την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων εργασίας. Ειδικότερα: Α.  Έντεκα (11) θέσεις...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου γ ια την υλοποίηση συγκεκριμένων αντικειμένων τα οποία αποτελούν τμήμα ευρύτερων δράσεων που εντάσσονται στην Πράξη «Υποστήριξη της ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για τη νέα Προγραμματική Περίοδο» σύμφωνα με τους όρους της Προγραμ ματικής Σύμβασης με τίτλο «Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποδοχή και διαχείριση δράσεων...

Accenture Event "Amplify You” στην Πάτρα στις 27 Απριλίου

H Accenture , κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως σε θέματα στρατηγικής, συμβουλευτικής, ψηφιακών μέσων, τεχνολογίας και λειτουργιών, διοργανώνει την Πέμπτη 27.04  εκδήλωση στην  Πάτρα  με θέμα Accenture "Amplify You". Η εν λόγω εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο  POS Coworking Space  (Δημ. Γούναρη 69) από τις 14:00 – 16:00 και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και αποφοίτους πολυτεχνικών σχολών, με εξειδίκευση σε...

Accenture: Junior Developers Assessment Center

You'll work alongside Accenture's clients and harness groundbreaking new technologies as you improve the way the world works and lives. You'll be part of an inclusive and diverse team, and you'll receive the training you need to help keep Accenture—and you—greater than.   Send your CV @  https://www.accenture.com/gr-en/careers/jobdetails?id=00461220_en&title=Junior+Developers+Assessment+Center  and participate in the Assessment Center for...

MiniMBA από Athens Information Technology με ειδικές τιμές για τα μέλη της ΕΜηΠΕΕ

Το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Tech Mini MBA σχεδιάστηκε για παροχή και επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στελεχών και επαγγελματιών σε θέματα  Εταιρικής στρατηγικής και στρατηγικής διαχείρισης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας  Στρατηγική διαχείρισης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας  Marketing  Οικονομικών  Διοίκηση και Ανθρώπινο δυναμικό

Αναζήτηση εταίρων για εμπορική, ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία

  PARTNER OPPORTUNITY ALERT Seeking collaborators to develop cyber-physical systems for smart factory Summary: A Singapore company in the ICT and automation industry seeks SME collaborators in the development of intelligent manufacturing, cyber-physical systems (CPS) unit to collect and consolidate data into a centralised database such as a Database Management System (DBMS). Through licensing, joint venture or...